خدمات ما

شرکت پخش آریا یزدان حلقه واسطه ای است میان تأمین کنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان نهایی که با به کارگیری آخرین...
Business Partners

شرکای تجاری پخش آریا یزدان
اگر هرگز در مسیر به تکامل رسیدن محصولات و خدمات‌تان به "فرآیند " بازاریابی و فروش را نداده اید ممکن است از خود بپرسید که "فرآیند" چیست و چرا مهم است؟ مراحل معمول فرآیند بازاریابی و فروش چیست و چطور می‌توانید آن را برای سازمان خود ایجاد کنید؟.

M بازاریابی، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فروش موفق هر محصول یا خدمت است. مراحل بازاریابی اگر به ‌صورت اصولی انجام شوند احتمال فروش موفق محصول یا خدمت بیشتر می‌شود. بازاریابی اصولی باعث می‌شود شرکت شما در فروش خدمت یا محصول‌های‌تان بسیار موفق عمل کند

همچنین فرآیند فروش مجموعه‌ای از مراحل قابل تکرار است که نمایندگان فروش با استفاده از آن می‌توانند مشتریان بالقوه و لیدها را به خریداران محصول و خدمات خود تبدیل کنند...Sales

ادامه